TRA TỪ

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
Ellen: Well, if you haven't been hearing the words, Damn Daniel in the last 24 hours, you've not been on the internet.
Our first guests are two friends who posted a video showing off some stylish clothes.
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này