TRA TỪ

6000 Từ Tiếng Anh Thông Dụng

Trong phần này chúng ta sẽ được học về 6000 từ vựng tiếng Anh cơ bản hay dùng nhất trong cuộc sống và giao tiếp hằng ngày
Unit 36
am, increase, reason, themselves, clear, I'm, information, figure, late, above

A/ Vocabulary
Bạn hãy nghe kĩ những audio để nắm được cách đọc các từ nhé!
No Word Transcript Class Audio Meaning
351 am /æm/ v.
là, thì
352 increase /ɪn'kriːs/ v.
tăng
353 reason /'riːzn / n.
lý do
354 themselves /ðəm'selvz/ pron.
chính họ
355 clear /klɪə/ adj.
rõ ràng
356 I'm /aɪm/ cont.
tôi (là, thì...)
357 information /,ɪnfə'meɪʃn/ n.
thông tin
358 figure /'fɪgə/ v.
nghĩ, quyết định
359 late / leɪt / adj.
muộn
360 above /ə'bʌv/ prep.
trên, bên trên

Mỗi từ tiếng Anh thường có rất nhiều nghĩa và cách sử dụng khác nhau. Trong phạm vi những bài này chúng tôi chỉ đưa ra các cách sử dụng thông thường nhất. Bạn có thể tham khảo các từ điển chuẩn để có thể biết nhiều hơn về nghĩa và cách sử dụng của các từ.
B/ Notes

351. am: là dạng hiện tại của động từ "to be" khi đi với chủ ngữ là "I".

352. increase: vừa là nội động từ, vừa là ngoại động từ. Mẫu câu thường gặp với động từ này:

- increase in st: gia tăng cái gì. Ví dụ: Everything seems to increase in price. (Mọi thứ dường như đều tăng giá).
- increase by st: tăng bao nhiêu. Ví dụ: Next month, oil price will increase by 5%. (Tháng tới, giá dầu sẽ tăng lên 5%)

354. themselves: là đại từ phản thân, dùng với mục đích nhấn mạnh.

357. information: là một danh từ không đếm được.

359. to be late for st: muộn cái gì. Ví dụ: late for school (muộn học), late for work (muộn làm)

C/ Examples

AM
I am a student.
I am happy because you have finally come to see me.
INCREASE
We should increase the number of products to meet the customers’ demand.
They lowered the price to increase sales.
REASON
- a good reason: một lý do hợp lý   He asked me to give him a good reason for my lateness.
- give a reason: giải thích   He never gives a reason for anything he does.
THEMSELVES
They bought the house themselves.
They want to solve the problem themselves.
CLEAR
Are the instructions clear to you?
It’s clear that he didn’t understand what we said.
I'M
I’m very happy to see you here again.
I’m the tallest in my class.
INFORMATION
- information about: thông tin về   Did you hear any information about our company’s policy?
- customers’ information: thông tin khách hàng   Your task is to collect the customers’ information.
FIGURE
Can you figure out what she is going to do?
I’m trying to figure out what is the most suitable job.
LATE
- late for school: muộn học   Jack is often late for school.
- late for the meeting: muộn cuộc họp   You should not be late for the meeting tomorrow.
ABOVE
Children above the age of 12 have to pay the full price of admission.
Do you know the people who live in the apartment above us?
D/ Exercises
1. Quiz

loading...
2. Luyện tập nhớ từ và phát âm
Game luyện tập từ vựng
Các bạn sẽ nghe và nhìn thấy 1 từ - sau đó bạn phải gõ lại từ đó. Hãy chạm vào nút Start phía dưới để bắt đầu:
Game luyện phát âm
Bạn hãy gõ các âm để tạo nên từ vừa nghe được. Hãy chạm vào nút Start ở phía dưới để bắt đầu:
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

kimhoanhsonfb91

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 26-06-2018

Bài viết: 2039

• Sổ học bạ: 658
• Điểm thành tích: 1600
• Điểm học bạ: 658
_No Comment_
Gửi lúc: 15:44:46 ngày 25-07-2022
kím ng giúp mk thoát FA :(

phongnhi12345

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 13-11-2019

Bài viết: 1312

• Sổ học bạ: 684
• Điểm thành tích: 335
• Điểm học bạ: 684
꧁༺ÁⒸ❦ⓆⓊ
Gửi lúc: 22:03:26 ngày 17-02-2022
.:Subscribe~to~Evee:.

caolinh09

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 7

Ngày tham gia: 08-09-2020

Bài viết: 454

• Sổ học bạ: 507
• Điểm thành tích: 42
• Điểm học bạ: 507
một bài học hay
Gửi lúc: 14:59:49 ngày 24-01-2022
lynk...#codon#__trà sữa là s1tg

misuki2011

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 17-03-2020

Bài viết: 4258

• Sổ học bạ: 487
• Điểm thành tích: 101
• Điểm học bạ: 487
_ͼàɤ ßàɩ ʋɩếʈ_
Gửi lúc: 08:25:29 ngày 13-10-2021
(trưởng ๖ۣۜ♪♪ɻëäɱ ţħíçħ ŋɠħę ŋɦạç๖ۣۜ♪♪)

TRAMCN

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 1

Ngày tham gia: 03-06-2019

Bài viết: 1931

• Sổ học bạ: 196
• Điểm thành tích: 171
• Điểm học bạ: 196
_No Comment_
Gửi lúc: 13:43:53 ngày 11-10-2021
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay