TRA TỪ

6000 Từ Tiếng Anh Thông Dụng

Trong phần này chúng ta sẽ được học về 6000 từ vựng tiếng Anh cơ bản hay dùng nhất trong cuộc sống và giao tiếp hằng ngày
Unit 33
times, run, different, car, example, hands, whole, center, although, call

A/ Vocabulary
Bạn hãy nghe kĩ những audio để nắm được cách đọc các từ nhé!
No Word Transcript Class Audio Meaning
321 times /taɪmz/ n.
lần
322 run /rʌn / v.
chạy
323 different /'dɪfrənt / adj.
khác
324 car /kaː/ n.
ô tô
325 example /ɪg'zaːmpl/ n.
ví dụ
326 hands /hændz/ n.
tay
327 whole /həʊl/ adj.
tất cả, hoàn toàn
328 center /'sentə / n.
trung tâm
329 although /ɔːl'ðəʊ/ conj.
mặc dù
330 call /kɔːl/ v.
gọi

Mỗi từ tiếng Anh thường có rất nhiều nghĩa và cách sử dụng khác nhau. Trong phạm vi những bài này chúng tôi chỉ đưa ra các cách sử dụng thông thường nhất. Bạn có thể tham khảo các từ điển chuẩn để có thể biết nhiều hơn về nghĩa và cách sử dụng của các từ.
B/ Notes

311. times: có từ gốc là "time: thời gian" là danh từ không đếm được.

323. to be different from st: khác với

327. whole: là một tính từ, chỉ đứng trước danh từ, không đứng một mình.

329. although: liên từ nối hai mệnh đề mang ý nghĩa đối lập, đi sau nó là một mệnh đề. Các liên từ đồng nghĩa:

- although = though + Mệnh đề

- inspite of = despite + N/Ving

C/ Examples

TIMES
- three times: ba lần   This ruler is three times longer than mine.
- four times: bốn lần   I’ve read this book four times.
RUN
Jean can’t run as fast as me.
I had to run to catch the bus this morning.
DIFFERENT
Your sister looks different from you.
I want to try different dishes in this restaurant.
CAR
- the blue car: ô tô màu xanh   Who does the blue car belong to?
- a new car: một chiếc ô tô mới   John has just bought a new car.
EXAMPLE
- an example: một ví dụ   Can you give me an example to support your argument?
- a typical example: hành động   This luxurious living room is a typical example of his wealth.
HANDS
- make your hands dirty: làm bẩn tay bạn   Don’t touch that stuff or you will make your hands dirty.
- wash my hands: rửa tay   My mother often tells me to wash my hands before eating.
WHOLE
- the whole day: cả ngày   I spent the whole day cleaning my house.
- the whole story: cả câu chuyện   He denied telling me the whole story.
CENTER
- shopping center: trung tâm mua sắm   Do you want to go to the shopping center with me this afternoon?
- center of the room: giữa phòng   I prefer to put this table in the center of the room.
ALTHOUGH
Although he was sick, he still came to see me at the airport.
The meeting was successful although there was a power failure.
CALL
Vietnamese often call each other by their first name.
Help me to call Mr. Thomas and inform him of the meeting tomorrow.
D/ Exercises
1. Quiz

loading...
2. Luyện tập nhớ từ và phát âm
Game luyện tập từ vựng
Các bạn sẽ nghe và nhìn thấy 1 từ - sau đó bạn phải gõ lại từ đó. Hãy chạm vào nút Start phía dưới để bắt đầu:
Game luyện phát âm
Bạn hãy gõ các âm để tạo nên từ vừa nghe được. Hãy chạm vào nút Start ở phía dưới để bắt đầu:
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

kimhoanhsonfb91

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 26-06-2018

Bài viết: 2039

• Sổ học bạ: 658
• Điểm thành tích: 1600
• Điểm học bạ: 658
_No Comment_
Gửi lúc: 15:44:20 ngày 25-07-2022
kím ng giúp mk thoát FA :(

phongnhi12345

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 13-11-2019

Bài viết: 1312

• Sổ học bạ: 684
• Điểm thành tích: 335
• Điểm học bạ: 684
꧁༺ÁⒸ❦ⓆⓊ
Gửi lúc: 22:03:32 ngày 17-02-2022
.:Subscribe~to~Evee:.

caolinh09

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 7

Ngày tham gia: 08-09-2020

Bài viết: 454

• Sổ học bạ: 507
• Điểm thành tích: 42
• Điểm học bạ: 507
một bài học hay
Gửi lúc: 14:59:27 ngày 24-01-2022
lynk...#codon#__trà sữa là s1tg

misuki2011

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 17-03-2020

Bài viết: 4258

• Sổ học bạ: 487
• Điểm thành tích: 101
• Điểm học bạ: 487
_ͼàɤ ßàɩ ʋɩếʈ_
Gửi lúc: 08:24:56 ngày 13-10-2021
(trưởng ๖ۣۜ♪♪ɻëäɱ ţħíçħ ŋɠħę ŋɦạç๖ۣۜ♪♪)

TRAMCN

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 1

Ngày tham gia: 03-06-2019

Bài viết: 1931

• Sổ học bạ: 196
• Điểm thành tích: 171
• Điểm học bạ: 196
_No Comment_
Gửi lúc: 13:43:26 ngày 11-10-2021
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay