TRA TỪ

6000 Từ Tiếng Anh Thông Dụng

Trong phần này chúng ta sẽ được học về 6000 từ vựng tiếng Anh cơ bản hay dùng nhất trong cuộc sống và giao tiếp hằng ngày
Unit 27
line, second, church, seem, certain, big, four, felt, several, children

A/ Vocabulary
Bạn hãy nghe kĩ những audio để nắm được cách đọc các từ nhé!
No Word Transcript Class Audio Meaning
261 line /laɪn/ n.
dòng, hàng
262 second /'sekənd / det.
thứ hai
263 church /tʃɜːtʃ/ n.
nhà thờ
264 seem /siːm/ v.
dường như, có vẻ
265 certain /'sɜːtn / adj.
chắc chắn
266 big /bɪg/ adj.
to, lớn, béo
267 four /fɔː/ no.
bốn
268 felt /felt / v.
cảm nhận, cảm thấy
269 several /'sevrəl/ det.
một vài, một số
270 children /'ʧɪldrən/ n.
bọn trẻ, trẻ em

Mỗi từ tiếng Anh thường có rất nhiều nghĩa và cách sử dụng khác nhau. Trong phạm vi những bài này chúng tôi chỉ đưa ra các cách sử dụng thông thường nhất. Bạn có thể tham khảo các từ điển chuẩn để có thể biết nhiều hơn về nghĩa và cách sử dụng của các từ.
B/ Notes

264. seem + adj: dường như như thế nào

- seem to V: có vẻ như, dường như

265. certain & sure: cả hai từ này thường được sử dụng trong câu phủ định hoặc nghi vấn. "Certain" mang nghĩa lịch sự hơn "sure" một chút, và "sure" được sử dụng phổ biến hơn, đặc biệt trong văn nói.

268. felt: là dạng quá khứ của động từ "feel".

270. children: là dạng số nhiều của "child".

C/ Examples

LINE
- dotted line: dòng kẻ chấm   Write your answer on the dotted line.
- a straight line: đường thẳng   She often draws a straight line at the end of every lesson.
SECOND
- second floor: tầng hai   My class is on the second floor.
- second term: kỳ thứ hai   Obama won the second term as President.
CHURCH
How often do you go to church?
They are at the church.
SEEM
You seem very happy today, don’t you?
Things aren’t always what they seem to be.
CERTAIN
- certain age: lứa tuổi nhất định   This movie is for audiences of a certain age.
- certain extent: phạm vi/mức độ nhất định   I agree with his plan, to a certain extent.
BIG
- big deal: hợp đồng lớn   The contract with the Mc Kinsey company is a big deal for us.
- big decisions: quyết định trọng đại   Our director is very careful with big decisions.
FOUR
- four people: bốn người   There are four people in my family.
- four branches: bốn nhánh   This company has four branches in big cities.
FELT
I felt worried before the interview.
He felt betrayed when his wife left without saying anything.
SEVERAL
- several days: vài ngày   I will be away from home for several days.
- several books: một vài quyển sách   I’ve read several books about this topic.
CHILDREN
The children are playing in the garden.
Although theycouldn't have children, they live happily.
D/ Exercises
1. Quiz

loading...
2. Luyện tập nhớ từ và phát âm
Game luyện tập từ vựng
Các bạn sẽ nghe và nhìn thấy 1 từ - sau đó bạn phải gõ lại từ đó. Hãy chạm vào nút Start phía dưới để bắt đầu:
Game luyện phát âm
Bạn hãy gõ các âm để tạo nên từ vừa nghe được. Hãy chạm vào nút Start ở phía dưới để bắt đầu:
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

kimhoanhsonfb91

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 26-06-2018

Bài viết: 2039

• Sổ học bạ: 658
• Điểm thành tích: 1600
• Điểm học bạ: 658
_No Comment_
Gửi lúc: 15:42:59 ngày 25-07-2022
kím ng giúp mk thoát FA :(

phongnhi12345

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 13-11-2019

Bài viết: 1312

• Sổ học bạ: 684
• Điểm thành tích: 335
• Điểm học bạ: 684
꧁༺ÁⒸ❦ⓆⓊ
Gửi lúc: 22:02:56 ngày 17-02-2022
.:Subscribe~to~Evee:.

caolinh09

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 7

Ngày tham gia: 08-09-2020

Bài viết: 454

• Sổ học bạ: 507
• Điểm thành tích: 42
• Điểm học bạ: 507
một bài học hay
Gửi lúc: 14:58:39 ngày 24-01-2022
lynk...#codon#__trà sữa là s1tg

TRAMCN

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 1

Ngày tham gia: 03-06-2019

Bài viết: 1931

• Sổ học bạ: 196
• Điểm thành tích: 171
• Điểm học bạ: 196
_No Comment_
Gửi lúc: 13:42:15 ngày 11-10-2021

bachhientrang

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 22-06-2019

Bài viết: 1103

• Sổ học bạ: 564
• Điểm thành tích: 850
• Điểm học bạ: 564
_иσ ¢σммєит_
Gửi lúc: 12:09:40 ngày 31-07-2021
bảo bảo
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay