TRA TỪ

6000 Từ Tiếng Anh Thông Dụng

Trong phần này chúng ta sẽ được học về 6000 từ vựng tiếng Anh cơ bản hay dùng nhất trong cuộc sống và giao tiếp hằng ngày
Unit 18
around, thought, without, however, govern, don't, does, got, public, went

A/ Vocabulary
Bạn hãy nghe kĩ những audio để nắm được cách đọc các từ nhé!
No Word Transcript Class Audio Meaning
171 around /ə'raʊnd/ adv.
quanh, loanh quanh
172 thought /θɔːt/ v.
nghĩ, suy nghĩ
173 without /wɪ'ðaʊt/ prep.
không có
174 however /haʊ'evə/ conj.
tuy nhiên, nhưng
175 govern /'gʌvn/ v.
cai trị, cầm quyền
176 don't /dəʊnt/ aux.
không
177 does /dʌz/ aux.
làm
178 got /gɒt/ v.
nhận được, có được
179 public /'pʌblɪk / n.
công chúng, công cộng
180 went /went/ v.
đi, tới, đến

Mỗi từ tiếng Anh thường có rất nhiều nghĩa và cách sử dụng khác nhau. Trong phạm vi những bài này chúng tôi chỉ đưa ra các cách sử dụng thông thường nhất. Bạn có thể tham khảo các từ điển chuẩn để có thể biết nhiều hơn về nghĩa và cách sử dụng của các từ.
B/ Notes

171. aroundround dùng giống nhau tuy nhiên around mang tính trang trọng, lịch sự hơn. Ví dụ: The Earth goes around/round the sun. (Trái Đất quay quanh mặt trời).

174. however: liên từ này đứng ở đầu câu biểu thị ý nghĩa trái ngược với câu ở trước đó, và ngăn cách với vế câu đi sau bằng dấu phẩy. Ngoài ra nó còn được dùng làm từ nối của hai vế câu trong một câu phức. Trong trường hợp này nó sẽ đi sau dấu chấm phẩy và đứng trước dấu phẩy. Công thức:

- "Sentence 1. However, sentence 2". Ví dụ: It's rather difficult to learn English. However, it's very useful. (Học tiếng Anh khá khó. Tuy nhiên, nó lại rất hữu ích).

- "Clause 1; however, clause 2". Ví dụ: She was very ill; however, she still tried to finish the assignment. (Cô ấy rất ốm, nhưng cô ấy vẫn cố gắng hoàn thành bài tập).

176. don't: dùng trước động từ thường chia ở thời hiện tại đơn để hình thành thể phủ định.

177. does:

- là động từ thường: dạng số nhiều của động từ "do"

- là trợ động từ: dùng trước động từ thường ở thời hiện tại đơn để hình thành thể nghi vấn, hoặc để nhấn mạnh cho động từ đó.

C/ Examples

AROUND
- around the world: vòng quanh thế giới   He wishes to travel around the world.
- get around: đi loanh quanh   How can we get around the city without a car?
THOUGHT
The exam isn’t as easy as I thought.
When I was a child, I often thought that there was a tooth fairy.
WITHOUT
- without my glasses: không đeo kính   It’s hard for me to see things without my glasses.
- without enthusiasm : không có nhiệt huyết   His presentation didn’t attract the audience because he spoke without much enthusiasm.
HOWEVER
She wants to study overseas; however, her parents don’t support her.
At first, Jenny decided to quit her job. However, she finally changed her mind.
GOVERN
- govern the country: cai trị đất nước   He was accused of being unable to govern the country.
- govern school attendance: quản lý việc đi học   We should create some laws to govern school attendance.
DON'T
 I don’t really understand what you are saying. Could you please speak more slowly?
Why don’t we go to Ha Long for this summer holiday?
DOES
He is a lazy person. He does almost nothing, but eat and watch TV everyday.
What does she look like?
GOT
- got a package: nhận bưu phẩm   I got a package yesterday.
- got my email: nhận được email của tôi   Have you got my email yet?
PUBLIC
- public awareness: ý thức công chúng   We want to increase public awareness on this issue through this program.
- public health: sức khỏe quần chúng   The government should invest more in hospitals to improve public health.
WENT
She went home very late last night.
I didn’t know why he went to Africa until yesterday.
D/ Exercises
1. Quiz

loading...
2. Luyện tập nhớ từ và phát âm
Game luyện tập từ vựng
Các bạn sẽ nghe và nhìn thấy 1 từ - sau đó bạn phải gõ lại từ đó. Hãy chạm vào nút Start phía dưới để bắt đầu
Game luyện phát âm
Bạn hãy gõ các âm để tạo nên từ vừa nghe được. Hãy chạm vào nút Start ở phía dưới để bắt đầu
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

phongnhi12345

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 13-11-2019

Bài viết: 1312

• Sổ học bạ: 673
• Điểm thành tích: 335
• Điểm học bạ: 673
_ͼàɤ ßàɩ ʋɩếʈ_
Gửi lúc: 21:56:28 ngày 17-02-2022
.:Subscribe~to~Evee:.

caolinh09

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 6

Ngày tham gia: 08-09-2020

Bài viết: 446

• Sổ học bạ: 471
• Điểm thành tích: 41
• Điểm học bạ: 471
một bài học hay
Gửi lúc: 14:56:49 ngày 24-01-2022
lynk...#codon#__trà sữa là 1st

ANNANGUYEN10

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 13-06-2021

Bài viết: 275

• Sổ học bạ: 300
• Điểm thành tích: 130
• Điểm học bạ: 300
_no comment_
Gửi lúc: 10:03:50 ngày 08-12-2021

ngohuyhoang1234

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 30-05-2017

Bài viết: 2147

• Sổ học bạ: 432
• Điểm thành tích: 113
• Điểm học bạ: 432
_иσ ¢σммєит_
Gửi lúc: 14:46:27 ngày 02-11-2021

lequynhanh2k11

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 16-09-2021

Bài viết: 548

• Sổ học bạ: 258
• Điểm thành tích: 2
• Điểm học bạ: 258
_No Comnent_
Gửi lúc: 17:55:02 ngày 29-10-2021
Lỡ iêu Levi qá roy,phải làm sao phải làm saooo =((
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay