TRA TỪ

6000 Từ Tiếng Anh Thông Dụng

Trong phần này chúng ta sẽ được học về 6000 từ vựng tiếng Anh cơ bản hay dùng nhất trong cuộc sống và giao tiếp hằng ngày
Unit 12
people, just, say, each, those, take, day, good, how, long

A/ Vocabulary
Bạn hãy nghe kĩ những audio để nắm được cách đọc các từ nhé!
No Word Transcript Class Audio Meaning
111 people /'piːpl / n.
người, con người
112 just /dʒʌst / adv.
vừa mới
113 say /seɪ/ v.
nói, bảo
114 each /iːtʃ / det.
mỗi, một
115 those / ðəʊz / det.
kia, đó
116 take /teɪk / v.
cầm, nắm, lấy, giữ
118 good / gʊd/ adj.
tốt, hay, tuyệt
119 how /haʊ / adv.
thế nào, như thế nào
120 long / lɒŋ/ adj.
dài, xa, lâu

Mỗi từ tiếng Anh thường có rất nhiều nghĩa và cách sử dụng khác nhau. Trong phạm vi những bài này chúng tôi chỉ đưa ra các cách sử dụng thông thường nhất. Bạn có thể tham khảo các từ điển chuẩn để có thể biết nhiều hơn về nghĩa và cách sử dụng của các từ.
B/ Notes

111. people: danh từ số nhiều của "person". Người ta thường sử dụng "everyone" hoặc "everybody" thay cho "all people".

112. just: thường dùng ở thời hiện tại hoàn thành, bổ sung ý nghĩa "vừa mới xảy ra" của hành động.

113. say & tell :

- "say" không bao giờ có tân ngữ chỉ người đứng ngay sau. Ta chỉ thường dùng "say something to somebody", và thường dùng "say" khi người nói muốn truyền đạt một nội dung/thông tin một cách chính xác. Ví dụ: The teacher said: "Go to the board" (Giáo viên nói: "Lên bảng").

- "tell" thường có tân ngữ chỉ người đứng sau, và thường có hai tân ngữ. Ví dụ: She often tells her children a story before going to bed. (Cô ấy thường kể cho các con mình một câu chuyện trước khi đi ngủ).

114. each & every:

- "each" khi đứng trước danh từ số ít thì động từ phía sau chia số ít. Còn nếu "each" đứng sau danh từ số nhiều thì động từ phía sau chia số nhiều.

- "every" thường theo sau bởi động từ chia số ít.

- "each of", "each one of" và "every one of" thường theo sau bởi danh từ hoặc đại từ ở dạng số nhiều, nhưng động từ thì luôn chia ở số ít.

115. those: là dạng số nhiều của "that".

C/ Examples

PEOPLE
- many young people: nhiều người trẻ tuổi   Many young people are out of work now.
- common people: người bình thường   This author often writes about the life of common people.
JUST
He has just told me the news.
I have just finished my assignment.
SAY
- say hello: nói xin chào   When you meet someone new, you should say hello to him or her.
- say a few things: nói một vài điều   I want to say a few things about your recent behavior.
EACH
- each of the students: mỗi sinh viên   Each of the students must submit one sample in the next biology class.
five dollars each: mỗi người 5 đô-la   You will get 5$ each after finishing this task.
THOSE
- those workers: những công nhân đó   Those workers announced that they would stop their strike only if the factory’s manager was fired.
- in those days: ngày ấy   In those days, all people lived happily in peace.
TAKE
I forgot to take my umbrella with me when I left home.
No one has the right to take away people’s freedom.
DAY
- a day: một ngày   Remember to take the medicine after meals twice a day.
- by day: vào ban ngày   This animal often sleeps by day and hunts by night.
GOOD
- good idea: ý kiến hay   I think it is a good idea to have a small party this weekend.
- good book: quyển sách hay   This is such a good book that you shouldn’t miss it.
HOW
How long have you studied English?
Don’t you see how beautiful she is?
LONG
- a long journey: một chuyến đi dài   They have undergone a long journey to find true love.
- long hair: mái tóc dài   Did you see a girl with long hair go by here?
D/ Exercises
1. Quiz

loading...
2. Luyện tập nhớ từ và phát âm
Game luyện tập từ vựng
Các bạn sẽ nghe và nhìn thấy 1 từ - sau đó bạn phải gõ lại từ đó. Hãy chạm vào nút Start phía dưới để bắt đầu
Game luyện phát âm
Bạn hãy gõ các âm để tạo nên từ vừa nghe được. Hãy chạm vào nút Start ở phía dưới để bắt đầu
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

kimhoanhsonfb91

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 26-06-2018

Bài viết: 2039

• Sổ học bạ: 660
• Điểm thành tích: 1600
• Điểm học bạ: 660
_No Comment_
Gửi lúc: 15:39:59 ngày 25-07-2022
kím ng giúp mk thoát FA :(

phongnhi12345

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 13-11-2019

Bài viết: 1312

• Sổ học bạ: 686
• Điểm thành tích: 335
• Điểm học bạ: 686
_ͼàɤ ßàɩ ʋɩếʈ_
Gửi lúc: 21:54:50 ngày 17-02-2022
.:Subscribe~to~Evee:.

caolinh09

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 7

Ngày tham gia: 08-09-2020

Bài viết: 457

• Sổ học bạ: 510
• Điểm thành tích: 42
• Điểm học bạ: 510
một bài học hay
Gửi lúc: 14:55:53 ngày 24-01-2022
lynk...#codon#__trà sữa là s1tg

ANNANGUYEN10

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 13-06-2021

Bài viết: 275

• Sổ học bạ: 313
• Điểm thành tích: 130
• Điểm học bạ: 313
_no comment_n
Gửi lúc: 09:58:56 ngày 08-12-2021

hienhuy181

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 25-05-2017

Bài viết: 1325

• Sổ học bạ: 380
• Điểm thành tích: 166
• Điểm học bạ: 380
_ͼàɤ ßàɩ ʋɩếʈ_
Gửi lúc: 18:44:58 ngày 21-10-2021
♪ 。 • ★ 。˚ ♫ k.huy ♫ ° 。★ • 。♪
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay