TRA TỪ

6000 Từ Tiếng Anh Thông Dụng

Trong phần này chúng ta sẽ được học về 6000 từ vựng tiếng Anh cơ bản hay dùng nhất trong cuộc sống và giao tiếp hằng ngày
Unit 11
go, well, your, know, should, down, work, year, because, come

A/ Vocabulary
Bạn hãy nghe kĩ những audio để nắm được cách đọc các từ nhé!
No Word Transcript Class Audio Meaning
91 go /gəʊ/ v.
đi, đi đến, đi tới
92 well /wel / adv.
tốt, giỏi, hay
93 your /jɔː/ det.
của bạn, của anh
94 know /nəʊ / v.
biết, hiểu
95 should / ʃʊd / model v.
nên
96 down /daʊn/ adv.
xuống
97 work /wɜːrk/ v.
làm việc
98 year / jɪə / n.
năm
99 because /bɪˈkɔːz / conj.
vì, bởi vì
110 come /kʌm/ v.
tới, đi đến, đi lại

Mỗi từ tiếng Anh thường có rất nhiều nghĩa và cách sử dụng khác nhau. Trong phạm vi những bài này chúng tôi chỉ đưa ra các cách sử dụng thông thường nhất. Bạn có thể tham khảo các từ điển chuẩn để có thể biết nhiều hơn về nghĩa và cách sử dụng của các từ.
B/ Notes

91. gocome:

- go: để chỉ một chuyển động rời xa vị trí, địa điểm mà người nói hoặc người nghe đang ở đó. Ví dụ: I will ask you to go out if you continue talking. (Tôi sẽ yêu cầu em ra khỏi lớp nếu em còn tiếp tục nói chuyện.)

- come: một chuyển động đến nơi mà người nói hoặc người nghe ở đó. Ví dụ: Come here, baby. (Lại đây nào con yêu.)

92. well: là trạng từ của tính từ "good". "Well" chỉ là tính từ trong trường hợp nói về sức khoẻ (tốt).

93. your: có thể được dùng trong một số tước hiệu đặc biệt với những người thuộc hoàng tộc. Ví dụ: Your Majesty (Thưa Đức Vua/Nữ Hoàng), Your Excellency (Thưa ngài/phu nhân)

95. shouldought to đều dùng để nói một điều hay một hành động gì là tốt nhất, là đúng đắn, tuy nhiên "should" dùng phổ biến hơn, đặc biệt trong câu hỏi thì thường dùng "should" thay cho "ought to". Ví dụ: "Should I call the police?" (Tôi có nên gọi cảnh sát hay không?)

C/ Examples

GO
- go to the board: lên bảng   I want one student to go to the board and write the answer.
- go outside the city: ra ngoài thành phố   Next week, we intend to go outside the city for the holiday.
WELL
I hope all of you will do well on your upcoming exam.
Sorry, I can’t hear you well. Could you please speak louder?
YOUR
- your collection: bộ sưu tập của bạn   There is a man very interested in buying your collection.
- your friends: các bạn của bạn   I really like your friends. They are so nice.
KNOW
- know the Italian word : biết từ tiếng Ý   Do you know the Italian word for ‘library’?
- know everything: biết mọi thứ   I don’t feel comfortable working with him. He is always talking like he knows everything.
SHOULD
- should change: nên thay đổi   I think we should change rooms, it’s too noisy in here.
- should read carefully: nên đọc cẩn thận   You should read the instructions carefully before starting.
DOWN
- look down: nhìn xuống   Don’t look down when climbing a ladder.
- go down: đi xuống   Go down there and you  will see a clothes shop.
WORK
- work as a teacher : là giáo viên   I would like to work as a teacher.
- go to work: đi làm   Every morning at 8 a.m., he leaves home to go to work.
YEAR
- last year: năm ngoái   They moved to London last year.
- every year: mỗi năm   He returns to Vietnam every year to visit his parents.
BECAUSE
He failed the exam because he was too lazy to study.
They had to cancel the flight because of the thick fog.
COME
- come here: lại đây   Come here! I will show you how beautiful our country is.
- come on: nhanh lên   Come on!  I don’t want to be late!
D/ Exercises
1. Quiz

loading...
2. Luyện tập nhớ từ và phát âm
Game luyện tập từ vựng
Các bạn sẽ nghe và nhìn thấy 1 từ - sau đó bạn phải gõ lại từ đó. Hãy chạm vào nút Start phía dưới để bắt đầu
Game luyện phát âm
Bạn hãy gõ các âm để tạo nên từ vừa nghe được. Hãy chạm vào nút Start ở phía dưới để bắt đầu
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

ANNANGUYEN10

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 13

Ngày tham gia: 13-06-2021

Bài viết: 230

• Sổ học bạ: 174
• Điểm thành tích: 124
• Điểm học bạ: 174
_NO comment_
Gửi lúc: 09:58:35 ngày 08-12-2021

hienhuy181

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 25-05-2017

Bài viết: 1295

• Sổ học bạ: 149
• Điểm thành tích: 110
• Điểm học bạ: 149
_ͼàɤ ßàɩ ʋɩếʈ_
Gửi lúc: 18:43:59 ngày 21-10-2021
๛ℭô đơղツ

misuki2011

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 17-03-2020

Bài viết: 4233

• Sổ học bạ: 402
• Điểm thành tích: 101
• Điểm học bạ: 402
_ͼàɤ ßàɩ ʋɩếʈ_
Gửi lúc: 20:39:18 ngày 12-10-2021
(trưởng ๖ۣۜ♪♪ɻëäɱ ţħíçħ ŋɠħę ŋɦạç๖ۣۜ♪♪)

TRAMCN

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 1

Ngày tham gia: 03-06-2019

Bài viết: 1860

• Sổ học bạ: 182
• Điểm thành tích: 166
• Điểm học bạ: 182
_No Comment_
Gửi lúc: 14:16:52 ngày 06-10-2021

phan_hoaithuong

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 13

Ngày tham gia: 22-02-2021

Bài viết: 1006

• Sổ học bạ: 292
• Điểm thành tích: 41
• Điểm học bạ: 292
_No Comment_
Gửi lúc: 20:32:19 ngày 20-08-2021
Thưnnekk❤
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay