TRA TỪ

6000 Từ Tiếng Anh Thông Dụng

Trong phần này chúng ta sẽ được học về 6000 từ vựng tiếng Anh cơ bản hay dùng nhất trong cuộc sống và giao tiếp hằng ngày
Unit 4
an, which, you, one, we, all, were, her, would, there

A/ Vocabulary
Bạn hãy nghe kĩ những audio để nắm được cách đọc các từ nhé!
No Word Transcript Class Audio Meaning
31 an /æn/ article
một
32 which /wɪt∫/ pron.
nào, cái nào
33 you /juː/ pron.
bạn, cậu, mày
34 one /wʌn/ article
một, mỗi một
35 we /wɪː/ pron.
chúng tôi, chúng ta
36 all /ɔːl/ adj.
tất cả
37 were /wɜːr/ v.
thì, là, ở... (số nhiều ở thì quá khứ đơn của "be")
38 her /hɜː/ adj.
của cô ấy, chị ấy, bà ấy
39 would /wʊd/ modal v.
sẽ (quá khứ của "will")
40 there /ðeə/ adv.
đó, ở đó

Mỗi từ tiếng Anh thường có rất nhiều nghĩa và cách sử dụng khác nhau. Trong phạm vi những bài này chúng tôi chỉ đưa ra các cách sử dụng thông thường nhất. Bạn có thể tham khảo các từ điển chuẩn để có thể biết nhiều hơn về nghĩa và cách sử dụng của các từ.
B/ Notes

31. an: là mạo từ không xác định, thường đứng trước các danh từ số ít, bắt đầu bằng các nguyên âm: u, e, o, a, i. Tham khảo thêm về mạo từ tại đây: Link

32. which: thường được dùng trong câu hỏi lựa chọn giữa các vật, sự việc. Ngoài ra, "which" còn được dùng trong mệnh đề quan hệ với vai trò là đại từ quan hệ, dùng thay thế cho vật hoặc sự việc. Tham khảo thêm về mệnh đề quan hệ tại đây: Link

34. one và a/an đều dùng để chỉ một vật. Nhưng dùng "one" sẽ nhấn mạnh hơn cho con số. Ngoài ra khi ta muốn ám chỉ một của một tổng số lớn ta sẽ dùng "one" thay vì dùng a/an

36. all là một tính từ dùng với danh từ số nhiều, trước danh từ này có thể có "the, this, that, these, those, his, her" hoặc một con số.

40. there: còn giữ chức năng làm một chủ từ giả trong mẫu câu "there+be+N" mang nghĩa tương tự với "have st" (có cái gì)

C/ Examples

AN
- an apple : một quả táo   There is an apple in the fridge.
- an orange: một quả cam   An orange contains a lot of vitamins.
- an egg: một quả trứng   I love to have an egg and bread for my breakfast.
WHICH
- which color: màu nào   Which color does your sister like the most?
- which one: cái nào   Which one do you prefer, money or love?
YOU
You are the most important person to me.
Please call me when you come home.
ONE
- One day: một ngày   You have one day to finish your report.
- One dollar: một đô la   She gave the boy one dollar .
WE
We will have a party this weekend.
Shall we go to Ho Chi Minh City to visit her?
ALL
- All members: tất cả các thành viên   All members of the club have to pay a small fee.
- All students: tất cả sinh viên   All students must obey the school regulations.
WERE
Where were you last night?
If I were him, I would never buy that car.
HER
- her name: tên của cô ấy   What’s her name?
- her birthday: sinh nhật của cô ấy.   Do you remember what her birthday is?
WOULD
What would you do if you were a millionaire?
Would you like to have dinner with me?
THERE
- Here and there: đó đây   He loves travelling here and there.
- You there: anh kia   You there! Don’t touch the exhibits.
D/ Exercises
1. Quiz

loading...
2. Luyện tập nhớ từ và phát âm
Game luyện tập từ vựng
Các bạn sẽ nghe và nhìn thấy 1 từ - sau đó bạn phải gõ lại từ đó. Hãy Click vào nút Start phía dưới để bắt đầu:
Game luyện phát âm
Bạn hãy gõ các âm để tạo nên từ vừa nghe được. Hãy chạm vào nút Start ở phía dưới để bắt đầu:
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

ronglua1083

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 05-12-2018

Bài viết: 7160

• Sổ học bạ: 102
• Điểm thành tích: 864
• Điểm học bạ: 102
yup:)))
Gửi lúc: 08:23:26 ngày 17-05-2020
♪ ♪ ♪ lá lá lá ♪ ♪ ♪

trangiahuy17102009

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 05-10-2018

Bài viết: 1960

• Sổ học bạ: 79
• Điểm thành tích: 126
• Điểm học bạ: 79
♎ I do not see you in my eyes ♎
Gửi lúc: 14:23:48 ngày 16-05-2020
→♎๖ۣۜŦɾầй ๖ۣۜǤïą ๖ۣۜℌʉү ♎←

anhcuin

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 05-10-2017

Bài viết: 292

• Sổ học bạ: 112
• Điểm thành tích: 222
• Điểm học bạ: 112
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY !
Gửi lúc: 09:43:24 ngày 30-04-2020

onepiece212mini

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 22-03-2019

Bài viết: 72

• Sổ học bạ: 71
• Điểm thành tích: 107
• Điểm học bạ: 71
dnfan vczm vmv
Gửi lúc: 13:40:33 ngày 05-04-2020

lanhuong2406

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 21-08-2018

Bài viết: 1504

• Sổ học bạ: 299
• Điểm thành tích: 290
• Điểm học bạ: 299
_no comment_
Gửi lúc: 12:31:01 ngày 11-03-2020
_FaNaNiMe_______LoVeChEsS______IdOn'T_kNoW_sInG_
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này