TRA TỪ

6000 Từ Tiếng Anh Thông Dụng

Trong phần này chúng ta sẽ được học về 6000 từ vựng tiếng Anh cơ bản hay dùng nhất trong cuộc sống và giao tiếp hằng ngày.
Unit 263
meantime, structure, cough, Japanese, deaf, objective, complex, sword, messenger, vain

A/ Vocabulary
Bạn hãy nghe kĩ những audio để nắm được cách đọc các từ nhé!
No. Word Transcript Class Audio Meaning
2621 meantime /ˈmiːntaɪm/ n.
trong khi chờ đợi, trong lúc ấy
2622 structure /ˈstrʌktʃər/   n.
kết cấu, cấu trúc
2623 cough /kɒf/ v.
ho; ho mà khạc ra
2624 Japanese /ˌdʒæpəˈniːz/
adj.
n.
(thuộc) Nhật bản; người Nhật Bản; tiếng Nhật Bản
2625 deaf /def/ adj.
điếc, bị điếc
2626 objective /əbˈdʒektɪv/ n.
mục tiêu, mục đích
2627 complex /ˈkɒmpleks/ adj.
phức tạp, rắc rối
2628 sword /sɔːd/ n.
gươm, kiếm, đao
2629 messenger /ˈmesɪndʒər/   n.
người đưa tin, sứ giả
2630 vain /veɪn/ adj.
vô ích, không có kết quả
Mỗi từ tiếng Anh thường có rất nhiều nghĩa và cách sử dụng khác nhau. Trong phạm vi những bài này chúng tôi chỉ đưa ra các cách sử dụng thông thường nhất. Bạn có thể tham khảo các từ điển chuẩn để có thể biết nhiều hơn về nghĩa và cách sử dụng của các từ.
B/ Notes

2621. in the meantime - trong khi chờ đợi

2630. in vain - một cách vô ích, không mang lại kết quả

C/ Examples
MEANTIME
The doctor will be here soon. In the meantime, you can read some magazines over there.
In the meantime, I will show you around our office.
STRUCTURE
The structure of the building is so strange and unique.
Our company has a differential salary structure based on employees' experience.
COUGH
She coughed all night long.
My friend has asthma problems, and she coughs a lot.
JAPANESE
She can speak Japanese very well.
Why are Japanese people so disciplined?
DEAF
He was born deaf.
Deaf people use their own sign language.
OBJECTIVE
The main objective of the workshop is to introduce the new product.
They failed to achieve their financial objective.
COMPLEX
The city has a complex network of roads.
I find it hard to understand such a complex issue.
SWORD
The man behind him is holding a sword.
The antique sword is worth more than one million dollars.
MESSENGER
I was told not to shoot the messenger.
She asked the messenger to deliver some very important news.
VAIN
All our efforts were in vain.
She waited in the vain hope that her daughter might return.
D/ Exercises
1. Bài tập luyện tập

loading...
2. Luyện tập nhớ từ và phát âm
Game luyện tập từ vựng
Các bạn sẽ nghe và nhìn thấy 1 từ - sau đó bạn phải gõ lại từ đó. Hãy chạm vào nút Start phía dưới để bắt đầu:
Game luyện phát âm
Bạn hãy gõ các âm để tạo nên từ vừa nghe được. Hãy chạm vào nút Start ở phía dưới để bắt đầu:
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

vuthuy26

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 28-07-2016

Bài viết: 7777

• Sổ học bạ: 780
• Điểm thành tích: 832
• Điểm học bạ: 780
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
Gửi lúc: 08:12:47 ngày 15-12-2021

bachhientrang

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 22-06-2019

Bài viết: 727

• Sổ học bạ: 469
• Điểm thành tích: 491
• Điểm học bạ: 469
_ภ๏ ς๏๓๓єภt_
Gửi lúc: 19:39:39 ngày 20-10-2021
bảo bảo

thiemchienhdieu471f

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 15-11-2017

Bài viết: 607

• Sổ học bạ: 480
• Điểm thành tích: 593
• Điểm học bạ: 480
Đơn giản chỉ là cày bài viết ◕ ‿ ◕
Gửi lúc: 20:59:14 ngày 19-08-2021
“ᴳᵒᵈ乡ʟê☠ṭһıêṃ☠ṃıṅһ☠Đạṭᵛᶰシ ( ✎﹏IDΣΛ亗 )

trangiahuy17102009

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 05-10-2018

Bài viết: 2226

• Sổ học bạ: 181
• Điểm thành tích: 135
• Điểm học bạ: 181
Đơn giản chỉ là cày bài viết ◕ ‿ ◕
Gửi lúc: 08:04:29 ngày 07-06-2020
꧁༺★♎๖ۣۜSőᶖ๖ۣۜĐȇᶆ⁀ᴳ'ᴴᵘˠ♎★༻꧂

ronglua1083

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 05-12-2018

Bài viết: 8660

• Sổ học bạ: 388
• Điểm thành tích: 906
• Điểm học bạ: 388
yup:)))
Gửi lúc: 19:19:04 ngày 17-05-2020
iLOVEyou ❤❤❤
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay