TRA TỪ

6000 Từ Tiếng Anh Thông Dụng

Trong phần này chúng ta sẽ được học về 6000 từ vựng tiếng Anh cơ bản hay dùng nhất trong cuộc sống và giao tiếp hằng ngày
Unit 107
hardly, indicated, analysis, established, products, growing, patient, rule, bridge, pain

A/ Vocabulary
Bạn hãy nghe kĩ những audio để nắm được cách đọc các từ nhé!
No Word Transcript Class Audio Meaning
1061 playing /ˈpleɪɪŋ/ v.
chơi
1062 played /pleɪd/ v.
chơi
1063 I'd /aɪd/ cont.
Tôi ...
1064 vote /vəʊt/ v.
bầu
1065 balance /ˈbæləns/ n.
sự cân bằng
1066 Charles /ˈʧaːlz/ n.
Charles
1067 loss /lɒs/ n.
sự mất mát
1068 commission /kəˈmɪʃn/ n.
ủy ban, hội đồng
1069 original /əˈrɪdʒənl/ adj.
ban đầu, gốc
1070 fair /feə/ adj.
công bằng

Mỗi từ tiếng Anh thường có rất nhiều nghĩa và cách sử dụng khác nhau. Trong phạm vi những bài này chúng tôi chỉ đưa ra các cách sử dụng thông thường nhất. Bạn có thể tham khảo các từ điển chuẩn để có thể biết nhiều hơn về nghĩa và cách sử dụng của các từ.
B/ Notes

1063. I'd = I would

1064. vote for something/somebody: bầu cho cái gì/ai đó.

1067. loss of something: sự mất mát cái gì.

C/ Examples

PLAYING
Mary and Peter are playing tennis at the moment.
He came when I was playing chess with my grandfather.
PLAYED
He’s played soccer for five years.
Have you ever played the guitar?
I'D
I’d like a cup of coffee please.
I’d like you to start cleaning the room right away.
VOTE
Who did you vote for at the last election?
We will vote after listening to the discussion of both sides.
BALANCE
Illegal hunting is threatening the balance of nature.
You’d better keep a balance between study and entertainment.
CHARLES
Can I speak to Mr. Charles?
A man called Charles wants to see you.
LOSS
The company experienced great loss this year.
Where can I report the loss of my package?
COMMISSION
Have you heard about the European Commission?
A Commission has been set up to investigate the case.
ORIGINAL
- original plan: kế hoạch ban đầu   I think we should go back to our original plan.
- original place: vị trí ban đầu   Everything should be put back in its original place.
FAIR
It’s not fair to ask him to do all the work.
The punishment is fair for everyone.
D/ Exercises
1. Quiz

loading...
2. Luyện tập nhớ từ và phát âm
Game luyện tập từ vựng
Các bạn sẽ nghe và nhìn thấy 1 từ - sau đó bạn phải gõ lại từ đó. Hãy chạm vào nút Start phía dưới để bắt đầu
Game luyện phát âm
Bạn hãy gõ các âm để tạo nên từ vừa nghe được. Hãy chạm vào nút Start ở phía dưới để bắt đầu
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

kimhoanhsonfb91

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 26-06-2018

Bài viết: 2039

• Sổ học bạ: 658
• Điểm thành tích: 1600
• Điểm học bạ: 658
_No Comment_
Gửi lúc: 16:01:23 ngày 25-07-2022
kím ng giúp mk thoát FA :(

TRAMCN

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 1

Ngày tham gia: 03-06-2019

Bài viết: 1931

• Sổ học bạ: 196
• Điểm thành tích: 171
• Điểm học bạ: 196
_No Comment_
Gửi lúc: 13:05:31 ngày 14-03-2022

caolinh09

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 7

Ngày tham gia: 08-09-2020

Bài viết: 454

• Sổ học bạ: 507
• Điểm thành tích: 42
• Điểm học bạ: 507
một bài học hay
Gửi lúc: 15:09:41 ngày 24-01-2022
lynk...#codon#__trà sữa là s1tg

vuthuy26

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 28-07-2016

Bài viết: 7794

• Sổ học bạ: 944
• Điểm thành tích: 835
• Điểm học bạ: 944
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
Gửi lúc: 16:24:19 ngày 14-12-2021
Thuy ❤

bachhientrang

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 22-06-2019

Bài viết: 1103

• Sổ học bạ: 564
• Điểm thành tích: 850
• Điểm học bạ: 564
_иσ ¢σммєит_
Gửi lúc: 12:35:42 ngày 31-07-2021
bảo bảo
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay