TRA TỪ

100 bài tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Trong phần này các bạn sẽ được học 100 bài tiếng Anh giao tiếp cơ bản nhằm củng cố khả năng giao tiếp tiếng Anh của bạn. Mỗi bài đều có dịch ra tiếng Việt.

Bạn đang làm gì thế?
59805
6086
Bạn làm gì tối qua?
154317
2683
Bạn đã thấy gì?
100188
1739
Bạn đã làm gì hôm nay John?
73655
1285
Bạn sẽ làm gì vào ngày mai?
71859
1159
Bạn có thích trường học không?
52044
1075
Xin chào!
57953
1031
Nói về khả năng của bạn.
163761
960
Bạn có thể chơi những môn thể thao nào?
44806
920
Cách sử dụng "Use to" trong tiếng Anh
63431
1031
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này