TRA TỪ

1000 Từ Vựng Tiếng Anh Cơ Bản

Unit 21
Vocabulary
Word Transcript Class Audio Meaning Example
day /deɪ/ n.
ngày January has 31 days.
dead /ded/ adj.
chết, mất She's been dead for twenty years now.
decide /dɪˈsaɪd/ v.
quyết định He can't decide whether to buy it.
decrease /dɪˈkriːs/ v.
giảm Our share of the market has decreased sharply this year.
deep /diːp/ adj.
sâu The hole is so deep that you can't see the bottom.
deer /dɪər / n.
nai This is a white-tailed deer.
depend /dɪˈpend/ v.
phụ thuộc The country depends heavily on foreign aid.
desk /desk/ n.
bàn She sat at her desk writing letters.
destroy /dɪˈstrɔɪ/ v.
phá hủy Most of the old part of the city was destroyed by bombs during the war.
develop /dɪˈvel.əp/ v.
phát triển This exercise is designed to develop the shoulder and back muscles.
Trò chơi luyện tập

Hãy nghe và điền từ nghe được vào chỗ trống

Bài tập

loading...
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

caolinh09

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 1

Ngày tham gia: 08-09-2020

Bài viết: 437

• Sổ học bạ: 325
• Điểm thành tích: 34
• Điểm học bạ: 325
một bài học hay
Gửi lúc: 14:44:08 ngày 24-01-2022
Cao THùy Linh , 2k9 , I LOVE YOU ^^

hienhuy181

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 25-05-2017

Bài viết: 1298

• Sổ học bạ: 196
• Điểm thành tích: 112
• Điểm học bạ: 196
_ͼàɤ ßàɩ ʋɩếʈ_
Gửi lúc: 12:13:22 ngày 21-10-2021
๛ℭô đơղツ

TRAMCN

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 1

Ngày tham gia: 03-06-2019

Bài viết: 1880

• Sổ học bạ: 188
• Điểm thành tích: 170
• Điểm học bạ: 188
_No Comment_
Gửi lúc: 09:11:09 ngày 20-09-2021

khanhvyly

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 1

Ngày tham gia: 03-06-2019

Bài viết: 175

• Sổ học bạ: 187
• Điểm thành tích: 54
• Điểm học bạ: 187
greatttt!!!!!!!!!!!!
Gửi lúc: 08:26:40 ngày 30-08-2021
dinhvy

nguyenkhanhuyen16

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 12-03-2020

Bài viết: 611

• Sổ học bạ: 284
• Điểm thành tích: 51
• Điểm học bạ: 284
HKBhkbkhvvkhkhgkjhvk
Gửi lúc: 12:10:24 ngày 02-08-2021
jyra cute
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay