TRA TỪ

1000 Từ Vựng Tiếng Anh Cơ Bản

Unit 20
Vocabulary
Word Transcript Class Audio Meaning Example
crash /kræʃ/ v.
đâm, nghiền nát The plane crashed into a mountainside.
cross /krɒs/ v.
đi ngang qua It's not a good place to cross the road.
cry /kraɪ/ v.
khóc She cried bitter tears when she got the letter.
cup /kʌp/ n.
chén, tách Would you like a cup of tea?
cupboard /ˈkʌb.əd/ n.
tủ ly The kitchen cupboard is completely empty.
cut /kʌt/ v.
cắt This knife doesn't cut very well, it's not sharp enough.
dance /dɑːnt s/ v.
nhảy What sort of music do you like dancing to?
dangerous /ˈdeɪn.dʒər.əs/ adj.
nguy hiểm The men are armed and dangerous.
dark /dɑːk/ adj.
tối What time does it get dark in the summer?
daughter /ˈdɔː.tər / n.
con gái Liz and Phil have a daughter and three sons.

Trò chơi luyện tập

Hãy nghe và điền từ nghe được vào chỗ trống

Bài tập

loading...
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

phuonglinh3112

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 24-02-2017

Bài viết: 522

• Sổ học bạ: 253
• Điểm thành tích: 41
• Điểm học bạ: 253
no commenttttttt
Gửi lúc: 12:32:18 ngày 03-04-2021
Don't think about him, you crazy..

_Sama_

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 15-11-2020

Bài viết: 338

• Sổ học bạ: 112
• Điểm thành tích: 10
• Điểm học bạ: 112
_okay- fine _
Gửi lúc: 21:16:32 ngày 18-11-2020
ノ(`Д´)ノ ♥

dinhhuyentrangsh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 20-12-2019

Bài viết: 193

• Sổ học bạ: 286
• Điểm thành tích: 51
• Điểm học bạ: 286
hay đó nha mọi ngườin
Gửi lúc: 21:29:18 ngày 29-10-2020
trường

tuonganh123e

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 24-05-2020

Bài viết: 390

• Sổ học bạ: 280
• Điểm thành tích: 11
• Điểm học bạ: 280
Tởm quá ♌ quá tởm
Gửi lúc: 14:40:16 ngày 24-09-2020
•ßу ₤เℓเë⁀ᶦᵈᵒᶫ

nguyenviettruongan

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 03-06-2019

Bài viết: 508

• Sổ học bạ: 227
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 227
_No comment_
Gửi lúc: 20:56:07 ngày 03-09-2020
KudoShinichi
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×