TRA TỪ

1000 Từ Vựng Tiếng Anh Cơ Bản

Unit 19
Vocabulary
Word Transcript Class Audio Meaning Example
copper /ˈkɒp.ər / n.
đồng We will need some copper wires.
corn /kɔːn/ n.
ngô I'll make corn soup for my family this evening.
corner /ˈkɔː.nər / n.
góc Click the icon in the bottom right-hand corner of the screen.
correct /kəˈrekt/ adj.
đúng, phải She doesn't love you, is that correct?
cost /kɒst/ v.
trị giá, tính giá How much does this book cost?
contain /kənˈteɪn/ v.
chứa Try to avoid foods which contain a lot of fat.
count /kaʊnt/ v.
đếm Let's count out loud from one to ten.
country /ˈkʌn.tri/ n.
đất nước Which is the largest country in Asia?
course /kɔːs/ n.
khóa học Tim did a three-year course in linguistics at Newcastle.
cover /ˈkʌv.ər / v.
bao phủ How much of the Earths surface is covered with water?

Trò chơi luyện tập

Hãy nghe và điền từ nghe được vào chỗ trống

Bài tập

loading...
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

sm6a_nguyenngochan

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 27-05-2020

Bài viết: 53

• Sổ học bạ: 197
• Điểm thành tích: 2
• Điểm học bạ: 197
_No Comment_
Gửi lúc: 18:07:45 ngày 21-02-2021
♡๖ۣۜᗩᑎᕼ Eᗰ ᙭ã đOàᑎ 7ᗩ♡๖ۣۜ

_Sama_

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 15-11-2020

Bài viết: 338

• Sổ học bạ: 112
• Điểm thành tích: 10
• Điểm học bạ: 112
_okay- fine _
Gửi lúc: 21:16:25 ngày 18-11-2020
ノ(`Д´)ノ ♥

tuonganh123e

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 24-05-2020

Bài viết: 390

• Sổ học bạ: 280
• Điểm thành tích: 11
• Điểm học bạ: 280
_nothing to say_
Gửi lúc: 14:39:28 ngày 24-09-2020
•ßу ₤เℓเë⁀ᶦᵈᵒᶫ

nguyenviettruongan

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 03-06-2019

Bài viết: 508

• Sổ học bạ: 227
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 227
_No comment_
Gửi lúc: 20:55:59 ngày 03-09-2020
KudoShinichi

MakeCayli

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 04-02-2020

Bài viết: 344

• Sổ học bạ: 174
• Điểm thành tích: 54
• Điểm học bạ: 174
Fun imagine...
Gửi lúc: 20:22:05 ngày 30-08-2020
Learn, learn more, learn forever. -V.I.Lenin
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×