TRA TỪ

1000 Từ Vựng Tiếng Anh Cơ Bản


Unit 15
Vocabulary
Word Transcript Class Audio Meaning Example
certain /ˈsɜːtən/ adj.
chắc chắn Oil prices are certain to rise following the agreement to limit production.
cheap /tʃiːp/ adj.
rẻ tiền Second-hand clothes are very cheap.
cheese /tʃiːz/ n.
phô-mai Would you like a slice of cheese with your bread?
chicken /ˈtʃɪkɪn/ n.
My farm has thousands of chickens.
child /tʃaɪld/ n. (singular)
trẻ con When I was small, I was a very naughty child.
children /ˈtʃɪl.drən/ n. (plural)
trẻ con A small group of children waited outside the door.
chocolate /ˈtʃɒklət/ n.
sô-cô-la Chocolate is the symbol of love.
choice /tʃɔɪs/ n.
lựa chọn She has no choice but to marry him.
choose /tʃuːz/ v.
lựa chọn What do you choose, a beautiful wife or a rich wife?
circle /ˈsɜːkl ̩/ n.
vòng tròn We sat in a circle.
Một số danh từ số nhiều bất quy tắc thường gặp
Singular Plural Meaning
alumnus alumni cựu học sinh
antenna antennae ăng-ten
appendix appendices phụ lục
axis axes trục
bacterium bacteria vi khuẩn
basis bases nền tảng, cơ sở
child children trẻ con
criterion criteria tiêu chí
curriculum curricula chương trình giảng dạy
datum data dữ liệu
deer deer con nai
diagnosis diagnoses phép chuẩn đoán
fish fish
foot feet chân
goose geese con ngỗng
hypothesis hypotheses giả thuyết
index indices chỉ số
louse lice chấy, rận
man men đàn ông
means means phương tiện
medium media truyền thông
moose moose nai sừng tấm
mouse mice chuột
ox oxen bò đực
person people người
sheep sheep con cừu
tooth teeth răng
woman women phụ nữ

 

Trò chơi luyện tập

Hãy nghe và điền từ nghe được vào chỗ trống

Bài tập

loading...
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

hienhuy181

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 25-05-2017

Bài viết: 1295

• Sổ học bạ: 149
• Điểm thành tích: 110
• Điểm học bạ: 149
_ͼàɤ ßàɩ ʋɩếʈ_
Gửi lúc: 12:12:21 ngày 21-10-2021
๛ℭô đơղツ

TRAMCN

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 1

Ngày tham gia: 03-06-2019

Bài viết: 1860

• Sổ học bạ: 182
• Điểm thành tích: 166
• Điểm học bạ: 182
_No Comment_
Gửi lúc: 09:06:58 ngày 20-09-2021

thucquyen07

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 10-11-2018

Bài viết: 35

• Sổ học bạ: 189
• Điểm thành tích: 109
• Điểm học bạ: 189
the irregular singular and plural nouns are so hard to remember ;3;
Gửi lúc: 22:02:03 ngày 02-09-2021
Self-love is important ❤! Don't ever underestimate yourself ♡ ♡ ♡

hothuyhangx2

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 01-11-2013

Bài viết: 135

• Sổ học bạ: 723
• Điểm thành tích: 17
• Điểm học bạ: 723
FAnfafâfâfàầ
Gửi lúc: 15:29:50 ngày 30-08-2021
MINH

phan_hoaithuong

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 13

Ngày tham gia: 22-02-2021

Bài viết: 1006

• Sổ học bạ: 291
• Điểm thành tích: 41
• Điểm học bạ: 291
_No Comment_
Gửi lúc: 19:12:02 ngày 20-08-2021
Thưnnekk❤
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay