TRA TỪ

1000 Từ Vựng Tiếng Anh Cơ Bản

Unit 8
Vocabulary
Word Transcript Class Audio Meaning Example
bell /bel/ n.
chuông Church bells rang out to welcome in the New Year.
big /bɪg/ adj.
to lớn She has blonde hair and big blue eyes.
bird /bɜːd/ n.
con chim Most birds lay eggs in the spring.
birth bɜːθ/ n.
sự sinh đẻ You have to submit a copy of birth certificate when applying for the position.
birthday /ˈbɜːθ.deɪ/ n.
sinh nhật Are you going to Ellen's birthday party next week?
bit /bɪt/ n.
một mẩu, một mảnh, một ít Would you like a bit of chocolate?
bite /baɪt/ v.
cắn He bites his fingernails.
black /blæk/ adj.
màu đen He likes wearing black shoes.
bleed /bliːd/ v.
chảy máu My hands are bleeding.
blood /blʌd/ n.
máu He lost a lot of blood in the accident.
Một số cấu trúc với "blood"

give/donate blood: hiến máu

be after somebody's blood: cáu tiết, có thể gây hại cho người khác

Eg: You'd better stay out of her way - she's after your blood. Cậu nên tránh xa cô ấy - Cô ấy đang giận cáu tiết

make one's blood boil: giận sôi máu

Eg: The way they have treated those people makes my blood boil. Cách họ đối xử với những người đó khiến tôi giận sôi máu.

Blood is thicker than water. Một giọt máu đào hơn ao nước lã

 

Trò chơi luyện tập

Hãy nghe và điền từ nghe được vào chỗ trống

Bài tập

loading...
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

DANGNGUYENHALINH

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 03-10-2017

Bài viết: 331

• Sổ học bạ: 442
• Điểm thành tích: 158
• Điểm học bạ: 442
I would simply like to be forgiven and forgotten. There is no need to remember me. The need is to remember yourself!
Gửi lúc: 20:31:24 ngày 02-03-2021
ig: _jun.5127

_Sama_

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 15-11-2020

Bài viết: 338

• Sổ học bạ: 112
• Điểm thành tích: 10
• Điểm học bạ: 112
_okay- fine _
Gửi lúc: 21:14:48 ngày 18-11-2020
ノ(`Д´)ノ ♥

PhamThiPhuongMai2011

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 29-03-2020

Bài viết: 15

• Sổ học bạ: 217
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 217
dễ .
Gửi lúc: 13:00:21 ngày 26-09-2020

tuonganh123e

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 24-05-2020

Bài viết: 390

• Sổ học bạ: 280
• Điểm thành tích: 11
• Điểm học bạ: 280
https://www.tienganh123.com/member/3195134/viewnote/985368 vào ik
Gửi lúc: 21:30:49 ngày 23-09-2020
•ßу ₤เℓเë⁀ᶦᵈᵒᶫ

huynhmaihan

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 28-05-2017

Bài viết: 93

• Sổ học bạ: 354
• Điểm thành tích: 76
• Điểm học bạ: 354
easy nhưng bài tập có chữ nails mà sai thành mails luôn
Gửi lúc: 20:25:33 ngày 29-08-2020
nothing
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×