TRA TỪ

1000 Từ Vựng Tiếng Anh Cơ Bản

Unit 7
Vocabulary
Word Transcript Class Audio Meaning Example
be /biː/ v.
thì, là Her brother wants to be a famous artist someday.
behave /bɪˈheɪv/ v.
cư xử, hành vi She always behaves well when her aunts come to visit.
before /bɪˈfɔːr / prep.
trước You should always wash your hands before meals.
begin /bɪˈgɪn/ v.
bắt đầu What time does the concert begin?
behind /bɪˈhaɪnd/ prep.
đằng sau I hung my coat behind the door.
below /bɪˈləʊ/ prep.
ở dưới The author's name was printed below the title in the book.
besides /bɪˈsaɪdz/ prep.
ngoài, bên cạnh Do you play any other sports besides football and basketball?
best /best/
adj.
adv.
tốt nhất This is the best meal I've ever had.
better /ˈbet.ər /
adj.
adv.
tốt hơn The film was better than I expected.
between /bɪˈtwiːn/ prep.
ở giữa Standing between the two adults was a small child.
Giới từ chỉ vị trí

Ấn vào nút dưới đây để học nghĩa của các giới từ

on

under

in at
in front of behind below over
near next to besides above
between among into onto
through up down out of
Các dạng so sánh của good và well
  Adj Good Adv Well
So sánh hơn better (than) better (than)
So sánh nhất the best the best
So sánh bằng as good as as well as
So sánh không bằng not as/so good as not as/so well as
So sánh bội số half/twice as good as half/twice as well as
So sánh kép the better..., the better... the better..., the better...

 

Trò chơi luyện tập

Hãy nghe và điền từ nghe được vào chỗ trống

Bài tập

loading...
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

MaiLing2k9

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 28-05-2021

Bài viết: 306

• Sổ học bạ: 347
• Điểm thành tích: 132
• Điểm học bạ: 347
_ͼàɤ ßàɩ ʋɩếʈ_
Gửi lúc: 20:19:17 ngày 12-05-2022
_ptml_ (´▽`ʃ♡ƪ)

phamanh22092002

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 08-06-2018

Bài viết: 6

• Sổ học bạ: 188
• Điểm thành tích: 13
• Điểm học bạ: 188
tạm dược=>>>>>>>>>>>>
Gửi lúc: 20:24:01 ngày 09-02-2022

caolinh09

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 6

Ngày tham gia: 08-09-2020

Bài viết: 446

• Sổ học bạ: 471
• Điểm thành tích: 41
• Điểm học bạ: 471
một bài học hay
Gửi lúc: 14:42:46 ngày 24-01-2022
lynk...#codon#__trà sữa là 1st

chilightsparkle

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 1

Ngày tham gia: 26-06-2019

Bài viết: 105

• Sổ học bạ: 606
• Điểm thành tích: 61
• Điểm học bạ: 606
_#Caybaiviet#_
Gửi lúc: 19:16:19 ngày 14-11-2021
꧁ĎıαɱɵŋɖĤεαɾţŞραɾℓıŋɠ꧂

lequynhanh2k11

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 16-09-2021

Bài viết: 548

• Sổ học bạ: 258
• Điểm thành tích: 2
• Điểm học bạ: 258
_No Comnent_
Gửi lúc: 17:50:24 ngày 29-10-2021
Lỡ iêu Levi qá roy,phải làm sao phải làm saooo =((
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay