TRA TỪ

1000 Từ Vựng Tiếng Anh Cơ Bản

Unit 6
Word Transcript Class Audio Meaning Example
bag /bæg/ n.
túi Your new bag looks very nice.
ball /bɔːl/ n.
bóng He kicked the ball to the goal.
bank /bæŋk/ n.
ngân hàng She is going to withdraw some money from the bank.
basket /ˈbɑː.skɪt/ n.
giỏ She put her clothes into the laundry basket.
bath /bɑːθ/
n.
v.
tắm Susan takes a bath every morning.
bean /biːn/ .n
đậu, đỗ I prefer green bean to black bean.
bear /beər / n.
gấu My mom gave me a Teddy bear for my birthday.
beer /bɪər / n.
bia Beer is made from wheat.
bed /bed/ n.
giường I put a mattress on my bed.
bedroom /ˈbed.rʊm/ n.
phòng ngủ Our home has only two bedrooms.
Trò chơi luyện tập

Hãy nghe và điền từ nghe được vào chỗ trống

Bài tập

loading...
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

lequynhanh2k11

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 16-09-2021

Bài viết: 344

• Sổ học bạ: 55
• Điểm thành tích: 2
• Điểm học bạ: 55
_No Comnent_
Gửi lúc: 17:50:31 ngày 29-10-2021
Ayune Koharu

hienhuy181

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 25-05-2017

Bài viết: 1295

• Sổ học bạ: 149
• Điểm thành tích: 110
• Điểm học bạ: 149
_ͼàɤ ßàɩ ʋɩếʈ_
Gửi lúc: 12:10:49 ngày 21-10-2021
๛ℭô đơղツ

tiendungpysl

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 20-10-2019

Bài viết: 18

• Sổ học bạ: 396
• Điểm thành tích: 258
• Điểm học bạ: 396
_No Comment_
Gửi lúc: 15:25:30 ngày 02-10-2021

TRAMCN

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 1

Ngày tham gia: 03-06-2019

Bài viết: 1860

• Sổ học bạ: 182
• Điểm thành tích: 166
• Điểm học bạ: 182
_No Comment_
Gửi lúc: 13:29:54 ngày 08-09-2021

nhanngonuong

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 31-08-2021

Bài viết: 6

• Sổ học bạ: 31
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 31
good lesson.
Gửi lúc: 18:18:59 ngày 01-09-2021
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay