TRA TỪ

1000 Từ Vựng Tiếng Anh Cơ Bản

Unit 6
Word Transcript Class Audio Meaning Example
bag /bæg/ n.
túi Your new bag looks very nice.
ball /bɔːl/ n.
bóng He kicked the ball to the goal.
bank /bæŋk/ n.
ngân hàng She is going to withdraw some money from the bank.
basket /ˈbɑː.skɪt/ n.
giỏ She put her clothes into the laundry basket.
bath /bɑːθ/
n.
v.
tắm Susan takes a bath every morning.
bean /biːn/ .n
đậu, đỗ I prefer green bean to black bean.
bear /beər / n.
gấu My mom gave me a Teddy bear for my birthday.
beer /bɪər / n.
bia Beer is made from wheat.
bed /bed/ n.
giường I put a mattress on my bed.
bedroom /ˈbed.rʊm/ n.
phòng ngủ Our home has only two bedrooms.
Trò chơi luyện tập

Hãy nghe và điền từ nghe được vào chỗ trống

Bài tập

loading...
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

DANGNGUYENHALINH

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 03-10-2017

Bài viết: 331

• Sổ học bạ: 442
• Điểm thành tích: 158
• Điểm học bạ: 442
The way a team plays as a whole determines its success. You may have the greatest bunch of individual stars in the world, but if they don't play together, the club won't be worth a dime.
Gửi lúc: 21:21:56 ngày 01-03-2021
ig: _jun.5127

_Sama_

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 15-11-2020

Bài viết: 338

• Sổ học bạ: 112
• Điểm thành tích: 10
• Điểm học bạ: 112
_okay- fine _
Gửi lúc: 21:15:00 ngày 18-11-2020
ノ(`Д´)ノ ♥

sungood

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 10-09-2018

Bài viết: 5

• Sổ học bạ: 136
• Điểm thành tích: 43
• Điểm học bạ: 136
I tried to learn it now
Gửi lúc: 19:22:49 ngày 17-10-2020

tuonganh123e

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 24-05-2020

Bài viết: 390

• Sổ học bạ: 280
• Điểm thành tích: 11
• Điểm học bạ: 280
nothing to say
Gửi lúc: 20:56:30 ngày 23-09-2020
•ßу ₤เℓเë⁀ᶦᵈᵒᶫ

huynhmaihan

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 28-05-2017

Bài viết: 93

• Sổ học bạ: 354
• Điểm thành tích: 76
• Điểm học bạ: 354
sharks go on vacation???
Gửi lúc: 20:32:43 ngày 27-08-2020
nothing
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×