TRA TỪ

1000 Từ Vựng Tiếng Anh Cơ Bản

Unit 5
Vocabulary
Word Transcript Class Audio Meaning Example
as /æz/ conj.
khi He gets more attractive as he gets older.
ask /ɑːsk/ v.
hỏi She asked me a question.
at /æt/ prep.
ở tại My mom told me to stay at home that day.
attack /əˈtæk/ v.
tấn công Most wild animals won't attack unless they are provoked.
aunt /ɑːnt/ n.
dì, cô, bác My aunt was very beautiful when she was young.
autumn /ˈɔː.təm/ n.
mùa thu Of four seasons, I like autumn best.
away /əˈweɪ/ adv.
xa, cách xa Stay away from him.
baby /ˈbeɪ.bi/ n.
trẻ con She has a baby face.
back /bæk/ adv.
sau, trở lại She went to America for two years, but now she's back.
bad /bæd/ adj.
tồi tệ Our holiday was spoiled by bad weather.
As đóng vai trò liên từ

As = since/for/because

Eg: As it was getting late, I decided to book into a hotel. Vì muộn rồi, tôi quyết định đặt phòng khách sạn.

As = while

Eg: I saw him as I was coming into the building. Tôi thấy anh ấy khi tôi đang đi vào trong tòa nhà.

As = like

Eg: As I was just saying, I think the proposal needs more consideration. Như tôi đã nói, tôi nghĩ rằng đề án này cần cân nhắc thêm.

As đóng vai trò trạng từ

Sử dụng trong cấu trúc so sánh bằng/không bằng:

as + adj/adv + as (câu khẳng định, câu phủ định)

Eg: She is as tall as him. Cô ấy cao bằng anh ấy.

so + adj/adv + as (câu phủ định)

Eg: I can't run as fast as you. Tôi không chạy nhanh bằng bạn.

As đóng vai trò giới từ:

như là - dùng để nói về mục đích hoặc đặc điểm của người hay vật

Eg: It could be used as evidence against him. Nó có thể được dùng làm chứng cứ chống lại anh ấy.

 

Trò chơi luyện tập

Hãy nghe và điền từ nghe được vào chỗ trống

Bài tập

loading...
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

DANGNGUYENHALINH

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 03-10-2017

Bài viết: 331

• Sổ học bạ: 442
• Điểm thành tích: 158
• Điểm học bạ: 442
Dreams do come true, if we only wish hard enough. You can have anything in life if you will sacrifice everything else for it.
Gửi lúc: 21:21:32 ngày 01-03-2021
ig: _jun.5127

mimi234157

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 11-02-2020

Bài viết: 407

• Sổ học bạ: 175
• Điểm thành tích: 9
• Điểm học bạ: 175
~No comment~
Gửi lúc: 10:49:57 ngày 31-01-2021
"๖ۣۜÁc☼๖ۣۜQuỷ"

_Sama_

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 15-11-2020

Bài viết: 338

• Sổ học bạ: 112
• Điểm thành tích: 10
• Điểm học bạ: 112
_okay- fine _
Gửi lúc: 21:15:06 ngày 18-11-2020
ノ(`Д´)ノ ♥

tuonganh123e

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 24-05-2020

Bài viết: 390

• Sổ học bạ: 280
• Điểm thành tích: 11
• Điểm học bạ: 280
nothing to say
Gửi lúc: 20:56:18 ngày 23-09-2020
•ßу ₤เℓเë⁀ᶦᵈᵒᶫ

huynhmaihan

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 28-05-2017

Bài viết: 93

• Sổ học bạ: 354
• Điểm thành tích: 76
• Điểm học bạ: 354
~no comment~
Gửi lúc: 20:21:38 ngày 27-08-2020
nothing
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×