TRA TỪ

1000 Từ Vựng Tiếng Anh Cơ Bản

Unit 4
Vocabulary
Word Transcript Class Audio Meaning Example
another /əˈnʌðər / adj.
khác, nữa The woman waits for her husband for another two years.
answer /ˈænsər/
v.
n.
trả lời câu trả lời Can you answer my question, please?
appear /əˈpɪər / v.
xuất hiện She appears briefly in the new Bond film.
apple /ˈæpl/ n.
quả táo She taught me how to peel an apple.
area /ˈeəriə/ n.
khu vực Nobody lives in this area.
arm /ɑːm/ n.
cánh tay That boy was shot in the arm.
army /ˈɑːmi/ n.
quân đội When did you join the army?
around /əˈraʊnd/ prep.
vòng quanh, xung quanh The Moon goes around the Earth.
arrive /əˈraɪv/ v.
đến What time will your train arrive?
art /ɑːt/ n.
nghệ thuật Art and English were my best subjects at school.
Another/Other/The Other + Noun

Another + danh từ đếm được số ít

Eg: another pencil - cái bút chì khác

Other + danh từ đếm được số nhiều/danh từ không đếm được

Eg: other pencils - những cái bút chì khác

The other + danh từ đếm được/danh từ không đếm được

The other/the others

The other: đại từ xác định, số ít

Eg: I have two brothers. One is a doctor; the other is a teacher. Tôi có hai người em. Một người là bác sĩ, người còn lại là giáo viên.

The others: đại từ xác định, số nhiều

Eg: I have four brothers. One is a doctor; the others are teachers. Tôi có bốn người em. Một người là bác sĩ, những người còn lại là giáo viên.

One another/Each other: lẫn nhau

One another: từ 3 người trở lên

Each other: 2 người

Trò chơi luyện tập

Hãy nghe và điền từ nghe được vào chỗ trống

Bài tập

loading...
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

triminh1234

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 26-03-2020

Bài viết: 400

• Sổ học bạ: 449
• Điểm thành tích: 9
• Điểm học bạ: 449
_ͼàɤ ßàɩ ʋɩếʈ_
Gửi lúc: 08:14:44 ngày 21-06-2022
What tờ heo

MaiLing2k9

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 28-05-2021

Bài viết: 306

• Sổ học bạ: 347
• Điểm thành tích: 132
• Điểm học bạ: 347
_ͼàɤ ßàɩ ʋɩếʈ_
Gửi lúc: 20:12:58 ngày 12-05-2022
_ptml_ (´▽`ʃ♡ƪ)

hungtuanla283

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 11-04-2019

Bài viết: 28

• Sổ học bạ: 324
• Điểm thành tích: 64
• Điểm học bạ: 324
not good lesson
Gửi lúc: 19:26:09 ngày 29-04-2022

trongductrungdung

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 2

Ngày tham gia: 30-06-2020

Bài viết: 40

• Sổ học bạ: 528
• Điểm thành tích: 36
• Điểm học bạ: 528
good
Gửi lúc: 16:31:48 ngày 27-04-2022
vanw

TuyenNganA4

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 29-12-2021

Bài viết: 761

• Sổ học bạ: 148
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 148
_No Comment_
Gửi lúc: 08:23:32 ngày 26-01-2022
Trần Kim Tuyền. Trần Khánh Ngân
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay