TRA TỪ

1000 Từ Vựng Tiếng Anh Cơ Bản

Unit 4
Vocabulary
Word Transcript Class Audio Meaning Example
another /əˈnʌðər / adj.
khác, nữa The woman waits for her husband for another two years.
answer /ˈænsər/
v.
n.
trả lời câu trả lời Can you answer my question, please?
appear /əˈpɪər / v.
xuất hiện She appears briefly in the new Bond film.
apple /ˈæpl/ n.
quả táo She taught me how to peel an apple.
area /ˈeəriə/ n.
khu vực Nobody lives in this area.
arm /ɑːm/ n.
cánh tay That boy was shot in the arm.
army /ˈɑːmi/ n.
quân đội When did you join the army?
around /əˈraʊnd/ prep.
vòng quanh, xung quanh The Moon goes around the Earth.
arrive /əˈraɪv/ v.
đến What time will your train arrive?
art /ɑːt/ n.
nghệ thuật Art and English were my best subjects at school.
Another/Other/The Other + Noun

Another + danh từ đếm được số ít

Eg: another pencil - cái bút chì khác

Other + danh từ đếm được số nhiều/danh từ không đếm được

Eg: other pencils - những cái bút chì khác

The other + danh từ đếm được/danh từ không đếm được

The other/the others

The other: đại từ xác định, số ít

Eg: I have two brothers. One is a doctor; the other is a teacher. Tôi có hai người em. Một người là bác sĩ, người còn lại là giáo viên.

The others: đại từ xác định, số nhiều

Eg: I have four brothers. One is a doctor; the others are teachers. Tôi có bốn người em. Một người là bác sĩ, những người còn lại là giáo viên.

One another/Each other: lẫn nhau

One another: từ 3 người trở lên

Each other: 2 người

Trò chơi luyện tập

Hãy nghe và điền từ nghe được vào chỗ trống

Bài tập

loading...
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

lequynhanh2k11

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 16-09-2021

Bài viết: 344

• Sổ học bạ: 55
• Điểm thành tích: 2
• Điểm học bạ: 55
_No Comnent_
Gửi lúc: 17:50:46 ngày 29-10-2021
Ayune Koharu

hienhuy181

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 25-05-2017

Bài viết: 1295

• Sổ học bạ: 149
• Điểm thành tích: 110
• Điểm học bạ: 149
_ͼàɤ ßàɩ ʋɩếʈ_
Gửi lúc: 22:10:30 ngày 20-10-2021
๛ℭô đơղツ

MyDuyen124

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 23-07-2020

Bài viết: 802

• Sổ học bạ: 488
• Điểm thành tích: 22
• Điểm học bạ: 488
I like this lesson. It's so helpful
Gửi lúc: 17:06:16 ngày 06-10-2021
(●´ω`●) (• ε •)ヽ (`Д´)ノ ღ ●︿● ●﹏●

quanghoc

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 3

Ngày tham gia: 18-10-2017

Bài viết: 139

• Sổ học bạ: 205
• Điểm thành tích: 74
• Điểm học bạ: 205
-no comment-
Gửi lúc: 09:08:35 ngày 15-09-2021

TRAMCN

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 1

Ngày tham gia: 03-06-2019

Bài viết: 1860

• Sổ học bạ: 182
• Điểm thành tích: 166
• Điểm học bạ: 182
_No Comment_
Gửi lúc: 13:29:26 ngày 08-09-2021
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay