TRA TỪ

1000 Từ Vựng Tiếng Anh Cơ Bản

Unit 3
Vocabulary
Word Transcript Class Audio Meaning Example
always /ˈɔːlweɪz/ adv.
luôn luôn The children are always making noise.
am /æm/ v.
I think I am the best student in my class.
are /ɑːr / v.
Are you hungry?
amount /əˈmaʊnt/ n.
lượng Small amounts of land were used for keeping animals.
and /ænd/ conj.
Tom and Jerry are friends.
angry /ˈæŋgri/ adj.
giận dữ She can get angry easily.
any /ˈeni/
adj.
pron.
một vài, một số Is there any soup left?
anyone /ˈeniwʌn/ pron.
người nào, ai Is there anyone here?.
anything /ˈeniθɪŋ/ pron.
vật gì, việc gì I can do anything for you.
anytime /ˈenitaɪm/ pron.
bất kì lúc nào You can log on to the internet anytime.
To be

Động từ "to be" chia ở thì hiện tại như sau

Ngôi thứ nhất: I + am (Viết rút gọn: I'm)

Ngôi thứ hai và ngôi thứ ba số nhiều: You/We/They + are (Viết rút gọn: You're)

Ngôi thứ ba số ít: He/She/It + is (Viết rút gọn: He's)

Eg:

I am 13 years old. Tôi 13 tuổi.

They are my teachers at the university. Họ là giáo viên của tôi ở trường đại học.

What is your job? Bạn làm nghề gì? (Nghề nghiệp của bạn là gì?)

Any

Ta sẽ dùng some trong câu khẳng định và any trong câu phủ định, nghi vấn. Khi đó any có nghĩa "một số", "một vài".

Eg:

I have some books on the shelf. Tôi có một số quyển sách ở trên giá.

I don't have any books on the shelf. Tôi chẳng có quyển sách nào ở trên giá.

Do you have any books on the shelf? Bạn có quyển sách nào ở trên giá không?

"Any" ghép với các từ "one", "body", "thing", "where", "time" ... sẽ mang nghĩa là "bất kì". Khi đó danh từ có "any" làm chủ ngữ sẽ đi với động từ chia ở dạng số ít.

Eg: Anything is possible. Mọi việc đều có thể xảy ra.

 

Trò chơi luyện tập

Hãy nghe và điền từ nghe được vào chỗ trống

Bài tập

loading...
Bài học trước
Bài học sau
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

ngothao2010

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 05-08-2019

Bài viết: 189

• Sổ học bạ: 445
• Điểm thành tích: 44
• Điểm học bạ: 445
ͼàɤ ßàɩ ʋɩếʈ
Gửi lúc: 09:48:32 ngày 05-08-2022
♥ Phương Thảo ♥

sonha16122007

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 23-07-2014

Bài viết: 541

• Sổ học bạ: 1214
• Điểm thành tích: 169
• Điểm học bạ: 1214
_ͼàɤ ßàɩ ʋɩếʈ_
Gửi lúc: 15:04:53 ngày 28-07-2022
ℋoàήც ʂơή ℋà

Vietquang2011

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 24-08-2017

Bài viết: 16

• Sổ học bạ: 245
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 245
_ͼàɤ ßàɩ ʋɩếʈ_
Gửi lúc: 21:53:03 ngày 25-07-2022
chán quá

kimhoanhsonfb91

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 26-06-2018

Bài viết: 2039

• Sổ học bạ: 660
• Điểm thành tích: 1600
• Điểm học bạ: 660
_No Comment_
Gửi lúc: 14:40:40 ngày 25-07-2022
kím ng giúp mk thoát FA :(

tanminhhai

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 2

Ngày tham gia: 17-08-2019

Bài viết: 684

• Sổ học bạ: 705
• Điểm thành tích: 101
• Điểm học bạ: 705
_No Comment_
Gửi lúc: 15:34:39 ngày 15-07-2022
꧁༺ Road to Master ★★༻꧂
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay