TRA TỪ

1000 Từ Vựng Tiếng Anh Cơ Bản

Unit 1

 

Vocabulary
Word Transcript Class Audio Meaning Example
a /eɪ/ /ə/ article
một My younger sister has a very cute dog.
an /æn/ /ən/ article
một There's an apple on the plate.
about /əˈbaʊt/ prep.
về What are you talking about?
above /əˈbʌv/ prep.
ở trên Her name comes above mine on the list.
across /əˈkrɒs/ prep.
ngang qua The bakery is just across the street.
act /ækt/ v.
hành động, cư xử He acts like a fool.
active /ˈæk.tɪv/ adj.
năng động, chủ động He takes a more active role in the team nowadays.
activity /ækˈtɪvɪti/ n.
hoạt động She takes part in many sports activities in our university.
add /æd/ v.
thêm vào, cộng Beat the butter and sugar together and slowly add the eggs.
afraid /əˈfreɪd/ adj.
sợ, e rằng Are you afraid of ghosts?
Mạo từ

Trong tiếng Anh có 3 mạo từ là a, an, the. A và an là mạo từ không xác định, dùng với danh từ đếm được số ít.

Eg: a/an + book/pen/orange/clock/house...

A kết hợp với các danh từ bắt đầu bằng phụ âm

Eg: a colour, a dog, a cake...

An kết hợp với các danh từ bắt đầu bằng nguyên âm

Eg: an apple, an orange...

Chú ý:
a horse an hour (h là âm câm)
a university (u phát âm thành /j/) an umbrella

 

Họ từ Act
act (v.)
hành động, cư xử
action (n.)
hành động, hành vi
activity (n.)
hoạt động
actor (n.)
diễn viên
actress (n.)
nữ diễn viên
active (adj.)
chủ động, tích cực
inactive/ unactive (adj.)
không hoạt động, thụ động
actively (adv.)
một cách tích cực
Trò chơi luyện tập

Hãy nghe và điền từ nghe được vào chỗ trống

Bài tập

loading...
Tham khảo
Bài học trước
Bài học sau
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

phambaongoc07042009

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 05-11-2019

Bài viết: 5

• Sổ học bạ: 239
• Điểm thành tích: 122
• Điểm học bạ: 239
no comment..
Gửi lúc: 19:09:09 ngày 23-11-2021

trinhan1012

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 1

Ngày tham gia: 06-08-2021

Bài viết: 107

• Sổ học bạ: 119
• Điểm thành tích: 15
• Điểm học bạ: 119
_ͼàɤ ßàɩ ʋɩếʈ_
Gửi lúc: 19:03:48 ngày 15-11-2021
꧁ꜱʊლ¡ℜℰ꧂(мιʏᴀɴoмʏ suмιʀᴇ)

ngocdiep126

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 1

Ngày tham gia: 17-07-2014

Bài viết: 78

• Sổ học bạ: 107
• Điểm thành tích: 32
• Điểm học bạ: 107
_No Comment_
Gửi lúc: 16:45:27 ngày 15-11-2021
ミ★мιʏᴀмoтo sιzuмι★彡

giangp

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 11-05-2020

Bài viết: 9

• Sổ học bạ: 181
• Điểm thành tích: 32
• Điểm học bạ: 181
cày á king vậy tưởng họcn
Gửi lúc: 09:00:37 ngày 15-11-2021

ngocthaothomhung

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 02-02-2021

Bài viết: 41

• Sổ học bạ: 284
• Điểm thành tích: 10
• Điểm học bạ: 284
cày
Gửi lúc: 20:03:44 ngày 06-11-2021
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay