TRA TỪ

1000 Từ Vựng Tiếng Anh Cơ Bản

Unit 1

 

Vocabulary
Word Transcript Class Audio Meaning Example
a /eɪ/ /ə/ article
một My younger sister has a very cute dog.
an /æn/ /ən/ article
một There's an apple on the plate.
about /əˈbaʊt/ prep.
về What are you talking about?
above /əˈbʌv/ prep.
ở trên Her name comes above mine on the list.
across /əˈkrɒs/ prep.
ngang qua The bakery is just across the street.
act /ækt/ v.
hành động, cư xử He acts like a fool.
active /ˈæk.tɪv/ adj.
năng động, chủ động He takes a more active role in the team nowadays.
activity /ækˈtɪvɪti/ n.
hoạt động She takes part in many sports activities in our university.
add /æd/ v.
thêm vào, cộng Beat the butter and sugar together and slowly add the eggs.
afraid /əˈfreɪd/ adj.
sợ, e rằng Are you afraid of ghosts?
Mạo từ

Trong tiếng Anh có 3 mạo từ là a, an, the. A và an là mạo từ không xác định, dùng với danh từ đếm được số ít.

Eg: a/an + book/pen/orange/clock/house...

A kết hợp với các danh từ bắt đầu bằng phụ âm

Eg: a colour, a dog, a cake...

An kết hợp với các danh từ bắt đầu bằng nguyên âm

Eg: an apple, an orange...

Chú ý:
a horse an hour (h là âm câm)
a university (u phát âm thành /j/) an umbrella

 

Họ từ Act
act (v.)
hành động, cư xử
action (n.)
hành động, hành vi
activity (n.)
hoạt động
actor (n.)
diễn viên
actress (n.)
nữ diễn viên
active (adj.)
chủ động, tích cực
inactive/ unactive (adj.)
không hoạt động, thụ động
actively (adv.)
một cách tích cực
Trò chơi luyện tập

Hãy nghe và điền từ nghe được vào chỗ trống

Bài tập

loading...
Tham khảo
Bài học trước
Bài học sau
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

Nguyen288

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 23-07-2020

Bài viết: 10

• Sổ học bạ: 13
• Điểm thành tích: 3
• Điểm học bạ: 13
dễ chán đúng hông
Gửi lúc: 20:09:52 ngày 31-07-2020

daisy3012

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 10-06-2019

Bài viết: 215

• Sổ học bạ: 183
• Điểm thành tích: 42
• Điểm học bạ: 183
_Nothing :)_
Gửi lúc: 15:15:09 ngày 30-07-2020
꧁~ ๖ۣۜSɦĭ_ ¢ɦαη ~꧂

bao4a3

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 17-09-2018

Bài viết: 19

• Sổ học bạ: 132
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 132
um quá dễ luônn
Gửi lúc: 07:08:03 ngày 29-07-2020

tuanphuong2031980

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 20-08-2018

Bài viết: 23

• Sổ học bạ: 58
• Điểm thành tích: 3
• Điểm học bạ: 58
dễ hiểu bổ ích nữa chứn
Gửi lúc: 09:04:15 ngày 27-07-2020
╰❥ᗰIᖇOᔕY↭❄

laduhan

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 27-02-2020

Bài viết: 4

• Sổ học bạ: 104
• Điểm thành tích: 1
• Điểm học bạ: 104
very good so good ❤❤
Gửi lúc: 17:34:05 ngày 22-07-2020
Hỏi đáp
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang